Bestuur

Onze bestuurders worden rechtstreeks verkozen uit het SBD-ledenbestand, waardoor we kunnen garanderen dat ze voeling hebben met de sector.

Algemene Vergadering & Bestuursorgaan

Uit het SBD ledenbestand worden er hoogstens 30 Effectieve Leden verkozen, die deelnemen aan de organieke werking van SBD en stemrecht hebben op de Algemene Vergadering. 
Deze Effectieve Leden worden verkozen voor een tijdperk van 3 jaar. Elk jaar treedt slechts een gedeelte van de leden af volgens rooster, waardoor de continuïteit verzekerd blijft.
De Effectieve Leden benoemen uit hun midden 8 tot 10 bestuurders: 1 voorzitter, 2 ondervoorzitters, 2 secretarissen, 2 schatbewaarders en 1 tot 3 raadsleden. Samen vormen zij het Bestuursorgaan. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van SBD.

De SBD-bestuurders en directie vertegenwoordigen de leden in volgende nationale en internationale sectorgebonden en niet-sectorgebonden organisaties: AWDC; Commissie Beroepskaarten van de diamantsector; Paritair Comité 324 voor de diamantnijverheid en -handel; Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid; Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector; Fonds voor de Diamantnijverheid; het Verbond van Belgische Ondernemingen (Commissie Sociale Aangelegenheden); Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO; International Diamond Manufacturers Association; International Diamond Council en European Council for Diamond Manufacturers.

Foto's: Shruti Metha

Bestuursorgaan

Dave Oste

HB Manufacturing
Bestuurder

Paul Van der Steen

Antwerp Diamond Technology
Bestuurder

Bart De Hantsetters

Diamcad
Bestuurder

Jan Franckx

Hatodiam
Bestuurder 

Wim Ruythooren

Minita
Bestuurder 

Peter De Deyne

AMC-Weinberg
Bestuurder

Eva Van Looveren

3D Diamonds
Bestuurder

Tom Smets

Neodiam
Bestuurder

Danny Meylemans

Anversa
Bestuurder

Kirill Van den Abbeele

I.G.C. Group
Bestuurder

Directeur

Melissa Smet
Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid

Algemene Vergadering

Bram Claes
Abdulla Dagher
Philip Debels
Peter De Deyne
Bart De Hantsetters
Johan Dieltjens
Julien Drybooms
Jan Franckx
Guy Gorenstein
Willy Henneuse
Girish Kadel
Geert Lens
Danny Meylemans
Nader Murad
René Obbels
Dave Oste
Chaim Pluczenik
Manuel Rappaport
Raphaël Rubin
Wim Ruythooren
Hiren Shah
Koen Smets
Tom Smets
Stanny Van Blerk
Kirill Van den Abbeele
Paul Van der Steen
Jozef Van Eyck
Eva Van Looveren
Tom van Remortel
Joachim Vets
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen • België
+ 32 3 233 11 29