Bestuur

Onze bestuurders worden rechtstreeks verkozen uit het SBD-ledenbestand, waardoor we kunnen garanderen dat ze voeling hebben met de sector.

Algemeen Bestuur & Bureel

Het Algemeen Bestuur van SBD bestaat uit ten hoogste 36 leden, verkozen door de Algemene Ledenvergadering. De bestuursleden worden verkozen voor een tijdperk van 3 jaar. Elk jaar treedt slechts een gedeelte van de bestuursleden af volgens rooster, waardoor de continuïteit verzekerd blijft. Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden: 1 voorzitter, 2 ondervoorzitters, 2 secretarissen, 2 schatbewaarders en drie raadsleden. Samen vormen zij het Bureel. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SBD.

De SBD-bestuurders en directie vertegenwoordigen de leden in volgende nationale en internationale sectorgebonden en niet-sectorgebonden organisaties: AWDC; Commissie Beroepskaarten van de diamantsector; WTOCD; Paritair Comité 324 voor de diamantnijverheid en -handel; Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid; Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector; Fonds voor de Diamantnijverheid; het Verbond van Belgische Ondernemingen; Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO; International Diamond Manufacturers Association; International Diamond Council en European Council for Diamond Manufacturers.

Foto's: Shruti Metha voor Antwerp World Diamond Centre 

Bureel

Bart De Hantsetters
Diamcad
Voorzitter
Stéphane Fischler
Fischler Diamonds
Ondervoorzitter
Paul Van der Steen
Antwerp Diamond Technology
Ondervoorzitter
Wim Ruythooren
Luc Vets Diamonds
Secretaris
Jan Franckx
Hatodiam
Secretaris
Willy Henneuse
Whendiam
Schatbewaarder
Eva Van Looveren
3D Diamonds
Schatbewaarder
Koen Smets
Smets Diamant
Raadslid
Dave Oste
Simply Sparkling
Raadslid
Bram Claes
IGC Group
Raadslid

Directeur

Melissa Smet
Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid

Algemeen bestuur

Eduard Denckens - Erevoorzitter
Jacques Claes
Philip Debels
Peter De Deyne
Johan Dieltjens
Julien Drybooms
Guy Gorenstein
Mark Hanna
Jozef Heiremans
Geert Lens
Danny Meylemans
Wolf Ollech
Chaim Pluczenik
Manuel Rappaport

Tom Smets
Stanny Van Blerk
Kirill Van den Abbeele
Jozef Van Eyck
Chris Van Eyndt
Joachim Vets
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen • België
+ 32 3 233 11 29