Flexibelere arbeidsduurregeling in de diamantnijverheid

2022/05/31

Eind april 2022 werd een wet houdende de regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (publicatie BS: 27 april 2022). 

Terug

Eind april 2022 werd een wet houdende de regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (publicatie BS: 27 april 2022). 

De wet voorziet in de opheffing van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid en in de opheffing van het koninklijk besluit van 30 november 1983 houdende de vaststelling van de regels voor het bijhouden en bewaren van een aanwezigheidsregister in de diamantnijverheid. Het wetsontwerp werd uitgewerkt op vraag van de sociale partners binnen het paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

De wet is ondertussen in werking getreden. Door de opheffing valt de sector van de diamantnijverheid, voor wat de regeling van de arbeidsduur betreft, voortaan onder het algemeen wettelijke kader van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Deel dit op

Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen • België
+ 32 3 233 11 29